Årets julklapp 2014 går till

Årets julklapp 2014 går till

– Du avgör vem vi skänker 15 000 – 25 000 till!

Vi har alla andra år skickat julkort och choklad till kunder och leverantörer men så gör vi inte i år! Nu kan DU vara med och påverka var årets julklapp ska hamna!

Rösta på din favoritvälgörenhet nedan, Telisol skänker 15 000:- till det bidrag som fått flest röster!

Om vi får mer än 500 likes på vår facebooksida innan den 12 dec när röstningen avslutas så skänker vi 25 000:-!

Varför kan jag rösta på just dessa ändamål?

Jo, kära läsare, så här har det gått till: Eftersom Telisol alltid arbetar med sin företagskultur lika mycket som med Telekom och växellösningar så har våra anställda fått komma med förslag på vilka ändamål de tycker att vi ska engagera oss i. Dessa förslag är de som du nu kan rösta på här!

Till alla cyniker och jantelagsmänniskor: Ja, som vanligt så försöker Telisol att marknadsföra sig på de svaga i världen, vidrigt!

Gör något eget, gör något själv för att göra världen bättre. Som man känner sig själv känner man andra.

Beskrivning av de nominerade:

Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Förvildade katten Öresund

Förvildade Katten Öresund är en liten ideell förening som arbetar för att hjälpa förvildade och hemlösa katter till ett tryggare, sundare och bättre liv.

Förvildade Katten Öresund arbetar främst med infångning av vuxna förvildade katter som kastreras och öronmärks. Katterna släpps sedan ut i sitt hemområde där fortlöpande skötsel och omvådnad av katterna pågår. Alla katter i ett påbörjat område ska fångas in och kastreras.

Vi tar även hand om utelevande, hemlösa tamkatter samt kattungar. Dessa placeras i stödhem där de socialiseras tills de är redo att förmedlas till trygga och goda permanenta hem.

Vi arbetar också med information och upplysning  i förebyggande syfte kring kattens situation för att höja dess värde och status.

Rosa bandets cancerfond

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Varje år får drygt 7 500 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer. Det innebär att minst var nionde kvinna drabbas någon gång i livet. De flesta som får diagnosen är 60 år eller äldre – färre än drygt fem procent är yngre än 40 år. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer, men viktiga 20 procent återstår. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer.

Hjärnfonden

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier.

Hörselskadades Riksförbund

I dag finns det ungefär 1,4 miljoner människor i Sverige som har en hörselskada som påverkar deras vardag. Ändå är det lätt att känna sig ensam när man brottas med olika hörselproblem.

Därför behövs Hörselskadades Riksförbund (HRF). I vår gemenskap finns möjlighet att utbyta erfarenheter och tips med andra hörselskadade och anhöriga. Tillsammans sprider vi också kunskap och arbetar bland annat för rätten till hörselvård, skolgång på våra villkor, god tillgänglighet och bra arbetsmiljöer.

Vi är en organisation av hörselskadade som själva driver våra frågor. Ingen vet så väl som vi vilka behov vi har, vilka problem vi möter och hur vi vill ha det.

Child’s Play – Förbättra barns miljö på sjukhus

Childs Play är en organisation som försöker att förbättra sjuka barns liv på sjukhus runt om i världen genom att skänka videospel och spelkonsoler till dem.

Ung Cancer

Ung Cancers uppgift är att förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadsvillkor. Med det menar vi att unga vuxna cancerpatienter inte bara ska överleva, utan även ha ett riktigt bra liv. Vi jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för unga cancerdrabbade både under och efter sjukdomstiden. Vi arbetar också för att unga vuxna anhöriga till cancerdrabbade ska få bästa möjliga stöd och hjälp.

Hjärt- Lungfonden

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till speciellt utvald svensk hjärt- och lungforskning i världsklass. En gåva till Hjärt-Lungfonden ger en framtid där färre drabbas och dör i onödan i hjärt- och lungsjukdomar.

Min Stora Dag

Min stora dag är en insamlingsstiftelse som hjälper barn med svåra sjukdomar till en välbehövlig paus från en vardag fylld av sjukhusrutiner. Förra året gjorde vi 250 sjuka barns drömmar till verklighet!

Cancerfonden

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. Våra insamlade medel går till forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har vi delat ut närmare 8 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Bris

Varje dag pratar våra kuratorer med barn och unga. Berättelserna vi får ta del av handlar ofta om sorg, utanförskap och förtvivlan. Varje berättelse är unik, men det som förenar dem är känslan av att vara ensam, utsatt och att vuxenvärlden inte finns där. Din gåva gör det möjligt för oss att ha välutbildade kuratorer på plats varje dag för barn och unga som behöver någon att prata med. Ibland behövs mer hjälp, då kan vi lotsa barnet till rätt person inom socialtjänsten, BUP, polisen eller en kurator på skolan. Det finns inga enkla svar men ett samtal kan räcka för att förändra ett
barns liv.

Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission bildades 1916 och är en fristående, idéburen organisation som driver professionell, social verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och annan social utsatthet.

Organisationen finns på fyra orter i Skåne: Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg. De olika verksamheterna vänder sig både till kvinnor och män, unga som äldre.