Kollektivavtal

Till alla föräldrar: – Vi har kollektivavtal Efter långa analyser och förhandlingar har Telisol kommit fram till att det är dags att ingå kollektivavtal.   Tråkigt! Denna nyhet är, för oss, tråkig så in i bänken! Det är inte roligt med kollektivavtal. Inte att...
Telisol har ny VD

Telisol har ny VD

Mario Persi har från och med 1:a maj 2018 fått det operativa ansvaret för bolaget som VD i bolaget. Mario anställdes på Telisol redan 2006, ett år efter det att Telisol startades. Han har följt bolagets tillväxt samtidigt som han har gjort en karriär från säljare,...

Telisol, Våra misstag

Vi på Telisol ska nu försöka göra något som vi anser är nytt, rebelliskt och förhoppningsvis revolutionerande, alltså det som gör Telisol till Telisol!Denna sida kommer att vara en av de få levande sidor på Telisol s hemsida. Den kommer alltså löpande att uppdateras...