Patrik Södergren VD Telisol Telekom Telia Lägg på luren

Finansieringsbranschen lurar sig själv och därmed finansieringslagen och finansinspektionen. Framförallt inom Telekom, IT och annan tjänstebaserad verksamhet är behovet stort av att Sverige ser över sina finansieringslagar och finansinspektionen måste ta sitt ansvar!

 

Hur Sverige fungerar idag

Så här är det! Våra industrier ligger mestadels i utlandet, vår produktion och våra fabriker finns inte längre här. Kan vi alla hålla med om detta. Det är billigare att ha fabriken och produktionen i öst. Således gör våra företag det för att bli mer lönsamma.

Det Sverige har kvar och är duktiga på, är att driva små och medelstora företag som levererar tjänster och kompetens. Här finns möjligheterna och utvecklingen idag!

 

Traditionell finansiering

När jag som privatperson tänker på finansiering så tänker jag automatiskt på bilbranschen. Alltså hyra eller leasing, exempelvis om du ska leasa en bil. Du går till din bilhall och väljer en bil som ett företag ska betala x antal 1000:- för varje månad. Inget konstigt, eller hur? Företaget som du har finansiering via, GE, BMW finans, Mercedes finans etc., gör en kreditbedömning på individ eller företag för att bedöma om den juridiska personen har betalningsförmåga att fullfölja avtalet. Det här är standard i Sverige, för låt oss inse fakta, det är få av oss som köper en ny bil kontant eller up front.

 

Utvecklingen av finansiering i Sverige

När jag som företag tänker på finansiering så tänker jag automatiskt på copybranschen, alltså skrivare från Canon, Ricoh, Konica Minolta, Xerox osv. Här börjar begreppet av finansiering att förvridas till något annat. Det copybranschen gjort är att förändra begreppet av traditionell finansiering. Man finansierar inte längre enbart maskinen utan även service, förbrukning osv.

Finansieringslagen, som jag inte kan i detalj, säger förenklat följande: – Om du finansierar något som finansbolag så ska detta vara en fysisk produkt som ska agera säkerhet i din finansiering, precis som huset du äger är säkerheten för det lånet. Detta innebär att produkten enligt vad jag kan förstå måste ha ett uppskattat värde som motsvarar det belopp som finansierats. Men är det så?

 

Finansiering säljs på månadskostnad

Naturligtvis är det inte så att produktens värde motsvarar det finansierade beloppet. Du kan inte hitta en företagsmaskin från någon av de stora copytillverkarna på Prisjakt eller Pricerunner. Det är alltså inte allmän kännedom vad de egentligen kostar. Kan vi förutsätta att en maskin som kostar 25 000:- läggs in i ett finansavtal till ett värde av 125 000:-. NÄäää säger du nu! Jag lovar, så kan det visst vara. Du kan i alla fall inte bevisa motsatsen. När 2/3 av ett copyavtal gått, refinansieras avtalet och en ny maskin sätts ut. Den förra maskinen hamnar på soptippen. Hur kan den göra det när maskinen enligt avtalet fortfarande har ett värde kvar, minst 35 000:-!?!

 

Fri prissättning är bra!

Tro nu inte att jag försöker sänka copybranschen eller något av de varumärken som kan förknippas med detta. Det är finansieringslagen och finansinspektionen jag vill sänka! Fri prissättning är nämligen bra, oavsett vad bolaget tjänar på affären så är det upp till kunden om avtal ska skrivas. Skrivaren kan mycket väl vara värd 125 000:- för kunden men värdet som ska täcka risken motsvarar ALDRIG verkligheten!

 

Telekombranschen, svårast av alla?

Telekombranschen har ett springande, enormt behov av att kunna erbjuda finansiering till sina kunder. Detta har historiskt inte varit ett problem då en företagsväxel varit en fysisk maskin, precis som en server eller en copymaskin. Nu har telekombranschen och IT branschen gått mot att erbjuda en tjänst istället för en hårdvara. Molnlösningar ersätter dedikerade servrar, telekomväxlar är virtuella, men kostnaden för att leverera lösningen är fortfarande kvar, men det är enligt lag inte tillåtet att finansiera tjänsten. Den går inte att hämta hem som säkerhet. Du kan inte komma ut till ett konkursbo och säga, – Här kommer jag och ska hämta några telefonnummer i en server.

 

Att lura sig själv

I ovan fall så övergår, enligt rådande lag, finansiering till blancolån, utan säkerhet. Om nu lagen säger att så är fallet så kan man ju ta följande exempel. Jag får, utan problem, finansiera 10st Iphone 6 till ett företag. Låt oss säga att dessa Iphones gemensamt kostar 70 000:-, alltså 7 000:-/st. Om jag idag själv köper den och använder den i ett år. Vill du då köpa denna telefon av mig för c:a 4 000:-, vilket värdeminskningen borde vara enligt finansavtalet, självklart inte. Telefonutvecklingen rusar och andrahandsvärdet är minimalt. Detta innebär att om bolaget går omkull så står finansbolaget med 10 Iphone 6. Dessa ska täcka risken för finansieringen men telefonerna är omöjliga att sälja! Förlusten är 100%

 

Kreditvärdigheten är allt som betyder något

Jag hävdar idag att detta är det enda som kan säkra finansbolagets affär. Alltså har bolaget en beräknad betalningsförmåga på 24/36/48 månader. Allt annat är bara att lura sig själv!

 

Finansieringslagen måste ses över

Antingen fortsätter människor, företag och finansinspektionen att lura sig själv eller så inser man att det finns ett behov att finansiera ”luft”. Alltså produkter som inte går att ta på. Skärp kraven på kreditbedömningen men ge möjlighet till Sveriges företag att växa och investera. Det är det vi har kvar, vår kompetens och tjänsterna vi förmedlar.

 

Finansiera luft, framtiden inom tjänstebranschen!