Global uppvärmning och telekombranschen har samma problem!

Det här är kanske en dum jämförelse då den svenska telekombranschen inte är avgörande för planetens överlevnad. Oavsett så är problemet faktiskt detsamma, vi är medvetna om att det finns ett problem, alltså bilden av den bransch vi verkar i men ingen tar enskilt ansvar. Vi sitter på grenen, vi hjälps åt att såga av!

Vi minskar marknaden vi kan arbeta med varje dag!

Hur menar jag nu? Jo, varje gång någon i branschen, såväl enskild individ som företag, gör ett uppenbart fel så smutskastar vi den kollektiva telekombranschen. Om en Telisolanställd säger till en kund – Du ska inte arbeta med konkurrent X för de är si och så, har vi skadat branschen. Den enskilda kunden som hört detta kommer ett halvår efter inte att komma ihåg vem som sa vad och om vem. Det enda som kunden kommer att minnas är att Telekombranschen är en bluffbransch.

Alla fel vi gör skadar oss

Det finns ingen människa som är felfri, såvida personen inte är diktator och eller psykopat. Det finns heller ingen organisation eller något företag som är felfritt, någonsin! Skillnaden är att både företag och enskilda människor måste bli bättre och sluta att göra samma misstag om och om igen!

Individen och/eller organisationen verkar dessutom hoppas på ett nytt resultat varje gång trots samma beteende vilket i sig är definitionen på idioti!

Min ambition som VD på Telisol är, förutom att styra vår dagliga drift, att förändra Telisol i grunden! Få ner ledtiderna på ärende internt, minska klagomål och reklamationer från kund. Min största utmaning är att tillsammans med mina kollegor i branschen föra denna talan för hela telekombranschen!

Patrik Södergren, VD, Telisol AB