matskardell_framsida[12]

Fredagen den 28 augusti kl 8:10 kommer Mats att gästa Jenny Strömstedt och Steffo Törnqvist i Tv4:s nyhetsmorgon.

Vi rekommenderar alla som läser detta att sitta bänkade och lyssna på Mats fantastiska historia.

Telisol har hjälpt Mats Kardell och Katarina Johnson att skapa och driva Matskardell.se, vi har även hjälpt till med finansieringen för att få boken till tryck.