Grattis Rasmus, Elaine, Mario, Mauritz, Patrik, David, Simon & Ian! 

Ni är inröstade i Telisol Hall of Fame av samtliga medlemmar i ledningen. Ni är förebilder och kulturbärare, ni brinner som om Telisol vore en del av er själva. Vi är stolta över att arbeta tillsammans med er!

Rasmus – Inröstad på grund av mångårigt arbete, en människa som ständigt utvecklar sig själv, gör långt mycket mer än vad som krävs.

Elaine – En av de största kulturbärarna på Telisol. Älskad av kunder och medarbetare. Sprider Telisols budskap och strävar efter förbättring, både i bolaget och i branschen!

Mario – Sveriges mest innovativa person, återuppfinner sig själv och vi slutar aldrig att förundras! Varje dag tar Mario ytterligare ett steg mot sin egen och bolagets framgång! (För ordningens skull så vill vi förtydliga att Mario är medlem i ledningen och därmed inte varit medveten eller delaktig, varken gällande nominering eller utnämning)

Mauritz – Från första dagen du började på Telisol 2006 har du bevisat för alla att ingen utmaning är för svår! Genom din pålitlighet och lojalitet är således valet en självklarhet att du skall ingå i Telisol Hall Of Fame.

Patrik – Med en f.d. rockstjärna karriär i bagaget och en gedigen branscherfarenhet startade Patriks resa på Telisol 2006.
Under resans gång har Patrik tack vare sitt engagemang och driv inte bara skapat framgångsrika säljavdelningar utan också utvecklat säljare och ledare som idag når nya höjder!

David – En riktig veteran på Telisol där vi är evigt tacksamma för allt jobb han gör.

Från att börja som en säljare till att idag driva ett av våra mest framgångsrika kontor med främsta fokus på hålla upp kvalité i bolagets anseende är för oss imponerande! För oss är han en av våra största kulturbärare på Telisol.

Simon – Krigaren som arbetar på Telisol sedan många år tillbaka och gör karriär med ständig framgång. Med ett motiverande och målinriktande tankesätt tar han oss genom alla utmaningar. För honom finns inget misslyckande! Han är utan tvekan för oss en sann fanbärare.

Ian – Ian har arbetat på Telisol sedan 2010 och har sedan dag ett bidragit med både glädje, skratt och en del frustration. De senaste åren har Ian arbetat med storkundsavtal för växeltjänster inom Telisol. Hans skötebarn har främst varit svenska kyrkans och deras växel och telekomlösning. På grund av förändringar hos en av våra största samarbetspartners har Ian valt att gå vidare utanför Telisol.

 Vi tackar för de här åren och väljer, med stolthet, in Ian Fernheden I Telisol Hall of Fame

Tavlor på kontoren

Som invald i Telisol Hall of Fame föräras den invalda med en tavla. Samtliga tavlor hänger på huvudkontoret och ett exemplar går till respektive invalds kontor. Tavlorna är avbildade längst upp på denna sida. Du kan läsa mer om Telisol Hall of Fame här