Partners

Partners

Vi stoltserar inte med massor av Partners. Vi har valt ut de som vi anser vara våra huvudpartners. Bland dessa märks de operatörer som vi anser hålla högst kvalitet och service utan att bedömas på pris vilket vi anser vara oviktigt. Framtidens företag byggs på kvalitet och inte pris. Då Telisol inte enbart arbetar med att sälja och förmedla tjänster och hårdvara så räknar vi bland annat Skåne Stadsmission till våra partners. Anledningen till detta är att vi också strävar efter partners som bidrar till ett bättre samhälle och en skönare värld!

TeliaSonera hjälper miljontals människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster.Telia

Ingram Micro helps businesses fully realize the promise of technology™—helping them maximize the value of the technology that they make, sell or use. With its vast global infrastructure and focus on cloud, mobility, supply chain and technology solutions,Ingram Micro

Skåne Stadsmission arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Vi erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, genom arbetet på våra nattjourer, öppna mötesplatser, boenden, hälsovårdsmottagningar och sociala företag.​ Till oss kommer kvinnor och män som lever i hemlöshet, med missbruksproblematik och psykisk ohälsa, unga som behöver stöd av en vuxen, kvinnor i behov av en trygg plats att bo på och ensamma äldre som söker social gemenskap.Skåne Stadsmission