Idag består Sveriges företag och arbetsgivare av mindre företag än vad som generellt existerade när jag växte upp. Våra storindustrier blir färre, säljs till utländska bolag och arbetstillfällen och ekonomi hamnar i utvecklingsländer.
Den stora skillnaden är att mindre företag är mer utsatta för yttre faktorer och är beroende av större flexibilitet. Anledningen till detta är främst att mindre företag har lägre likviditet och sämre ekonomiska resurser. Företagen har behov av att snabbt kunna växa men har samtidigt ett trängande behov av att snabbt kunna skära kostnader.
Ett företag som förlorar ett konto, tappar en säljkanal eller tappar samarbete med en leverantör kan gå från expansivt och framgångsrikt till konkurs snabbare än någonsin. En stor anledning är att företaget inte hinner göra sig av med de kostnader som man ådragit sig för att kunna hantera sin verksamhet.
Behovet av att snabbare göra sig av med lönekostnader, data/telekomtjänster och hyresavtal på lokaler blir således primärt snarare än företagets kärnverksamhet. Effekten av detta blir således att företaget inte fokuserar på att få intäkter utan arbetar med besparing vilket inte ger en långsiktig lösning.
En av de få fördelar som Företaget har av situationen som uppstått är att, de ser vilka leverantörer som är värda att behålla.

På ett sätt kan avtalet respekteras genom att hyresvärden helt sonika struntar i det och åberopar avtalet. Effekten är att företaget som kund går sämre och riskerar stora problem vilket kan påverka betalningarna till hyresvärden. Vad händer sedan efter avtalets utgång, vad är sannolikheten att företaget stannar kvar hos hyresvärden efter detta?

Avtalet kan också respekteras på betydligt bättre sätt. Exempelvis genom att låta företaget flytta till en mindre lokal med en lägre hyra, detta resulterar oftast i ett nytt 3 års avtal mellan parterna vilket gynnar båda. Kommer kunden någonsin att lämna denna hyresvärd i framtiden, inte sannolikt.

Alternativ 1 är således en leverantör som företag inte ska omge sig med och alternativ 2 är en leverantör som företag aldrig ska göra sig av med, oavsett vilka lockande erbjudande du står inför i framtiden.

Telisol har sedan dag ett strävat efter att vara en leverantör som ger våra kunder alternativ 2, växer och minskar med våra kunder. Hela första året var Telisols försörjning avtalseffektiviseringar.

Vi hjälpte kunder att slimma telekomlösningen och förespråkade obundenhet. Det visade sig att även Telisol fick lägga sig för viss konservatism i branschen och därmed börja arbeta med bundna avtal, delvis mot vår vilja. Många av våra växeltjänster ute hos kund är fortfarande flexibla och ger våra kunder möjlighet att växa snabbt men också öppna för snabba besparingar.

Sök leverantörer som lever med dig och inte av dig!

Telisols hjärta för obundenhet och flexibilitet har aldrig varit starkare än idag