Mario Persi har från och med 1:a maj 2018 fått det operativa ansvaret för bolaget som VD i bolaget.

Mario anställdes på Telisol redan 2006, ett år efter det att Telisol startades. Han har följt bolagets tillväxt samtidigt som han har gjort en karriär från säljare, till teamledare, utbildningschef, avdelningschef, sedan Vice VD och delägare och nu fullbordar han sin otroliga resa som VD för bolaget.

Jag kommer att fortsätta vårt arbete med att leverera kommunikationslösningar till våra kunder samt utveckla Telisols arbete för en mer seriös Telekom-marknad. Branschen utvecklas med stormsteg och lösningarna för företagskunder blir mer och mer komplexa. Företagen behöver idag en seriös Telekom partner som hjälper dem med deras kommunikationslösningar, från beställning till leverans och support. /Mario Persi

Mario har varit en sann inspiratör och flaggbärare av Telisols värderingar och har en stor del i bolagets framgång. Som VD kommer han att fortsatta arbetet med att höja kvalitén för hela Telekombranschen och fokusera på bolagets tillväxt.

Styrelsen, ledningen och alla anställda önskar Mario all framgång i den nya rollen.