Telisol ljudfil avtal Telekom Telekombranschen Telia Återförsäljare Partner kvalitet telefoni mobil

Telisol ifrågasätter ljudfilsavtal

Att ingå avtal över telefon är ett vanligt sätt att göra affärer, framförallt för mindre företag. Enligt lag så är ju den muntliga överenskommelsen bindande i sig, oavsett så nyttjar telekom, försäkringsföretag och elmäklare med flera ljudfilsavtal för att styrka överenskommelsen.

Ljudfilen en kontroversiell metod

Så är det. Det känns inte i alla lägen helt seriöst att bekräfta ett avtal via ett inspelat samtal. Vi måste ifrågasätta, – Varför? Varför känns det tvivelaktigt att ingå ett avtal över telefon? Varför är det tvivelaktigt att detta spelas in? – Helt enkelt för att företag och branscher som använder metoden är förknippade med oseriös verksamhet. Vi som samhälle lär oss att tänka ”bluff” om ljudfiler och överenskommelser över telefon, helt enkelt för att bolagen som bearbetar oss med detta inte håller kvalitet eller på sikt ger kunderna vare sig mervärde eller service.

Är avtalet giltigt?

Nu kommer vi fram till anledningen till VARFÖR ljudfilen ifrågasätts. Den överensstämmer helt enkelt inte med samtalet som ägde rum, sades, innan inspelningen startades! Telisol hävdar att ett avtal inte är giltigt om samtalet innan inspelningen och själva inspelningen inte motsvarar varandra. Problemet är att det inte går att bevisa. Avtalet är således giltigt om inget annat stärker ogiltigheten.

Ett skriftligt avtal kan också missbrukas

På Telisol hävdar vi följande: – Ett skriftligt avtal är inte mer giltigt än en ljudfil men det känns mer seriöst, helt enkelt för att vi har traditionella värderingar om hur ett avtal ska ingås. Problemet är att ett skriftligt avtal också kan missbrukas.

Telisol Telekom avtal Telia

Sätt dig in i situationen, att vi på kontoret möter en säljare som beskriver en tjänst som till fullo kommer att göra ert företag till ett bättre företag, ni gillar det och bestämmer er för att ingå avtal. Således undertecknar ni det som ligger framför er på bordet.

– Skulle vi nu kunna förutsätta att det eventuellt INTE överensstämmer till fullo med det som säljaren faktiskt beskrev? Ja, naturligtvis. Du har lyssnat på en människa som inger förtroende, säljaren kan eventuellt ha utelämnat något, lovat lite för mycket. Alltså precis som i fallet med ljudfilen.

Vilket bolag gör du affärer med?

Det är det här som är viktigt! Vi på Telisol har insett att vi måste vara det ledande bolaget gällande kvalitet, service och trygghet inom vår bransch, telekombranschen. En kund ska våga handla av oss oavsett om det är ett skriftligt avtal, ljudfilsavtal eller digital signatur. Kunden ska känna att det som lovats, uppfylls. Gör det inte det så ska kunden inte tvingas vara kund oavsett vilket avtal som är skrivet, naturligtvis inom en rimlig period för ångerrätt.

Oavsett vad ett bolag gör, förändrar rutiner, arbetssätt och avtalsformer så kommer kvalitet och kundnöjdhet inte att förbättras om inte företagets kultur, moral och etiska kompass pekar i den riktningen!