Telisol ökar sprickor i samhället!

Beslutet är taget att Telisol ska omförhandla sitt lönesystem inför det nya budgetåret 2015. Ett traditionellt företag hade utnyttjat denna situation för att visa den ökade seriositeten och marknadsfört sig med argumentet att vi skapar trygghet för våra anställda, men Telisol är inte traditionella och därför så ger vi nu vår bild av de negativa effekterna av vårt agerande.

Det är inte enkom självvalt att genomgå förändringen, påtryckningar från samarbetspartners och samhälle bidrar också till beslutet.

 

En andra chans!

En anställning på Telisol har länge varit en chans för unga människor att pröva sina vingar, ett första arbete. Det har också varit ett företag som aldrig lagt en värdering i människors ursprung, vare sig var de kommer ifrån, religion eller kultur. Vi har också varit ett företag som kunnat erbjuda människor en andra chans. Telisol har inte varit ett företag som bedömer en människa utefter vad personen gjort tidigare i sitt liv, om vi gjorde detta så hade detta inneburit att vi inte trodde att människor förtjänade en andra chans!

 

Möjligheten

Delar av Telisols lönesystem har fram tills nu varit ett typiskt system för säljare. Lägre fast lön och hög provision. Det har funnits möjligheter för alla människor oavsett bakgrund att själv avgöra hur deras lön skulle se ut. Vill jag tjäna mycket så säljer jag, engagerar mig och jobbar hårt. Är jag nöjd med mindre så kan jag anpassa tempo efter det. Lönesystemet har gjort att Telisol har haft en lägre risk vid anställningar, den låga grundlönen har gjort att vi kunnat ge fler människor möjligheten att få en anställning.

 

Nytt lönesystem, högre risker

Så är det! Telisol ska nu tangera kollektivavtalsliknande former. Vi kommer oavkortat, erbjuda alla säljare möjlighet till högre grundlön med möjligheter till bonus på resultat. Detta innebär att vi blivit tvingade att inför varje anställning kontrollera om personen i fråga har betalningsanmärkning och/eller förekommer i något belastningsregister, om så är fallet, så kommer personen inte att kunna få anställning i bolaget. Anledningen är att risken i kalkylen blir för hög. Vi vågar inte göra detta.

Vi är smärtsamt medvetna om att vissa nyckelpersoner inom Telisol idag förekommer i ovan nämnda register. Med det nya systemet hade vi aldrig fått chansen att arbeta med dessa fantastiska människor, människor som gett sig själv en andra chans. Och därför också bör få en av exempelvis Telisol.

 

Är detta systemet en trygghet eller lurar vi oss själva

Många av de företag som idag nyttjar systemet med högre fast lön har fått ett betydligt tuffare klimat på arbetsplatsen. Du har som nyanställd blivit lovad en hög garantilön men det som inte står i avtalet är att du, om du inte presterar inom ett fåtal dagar, kan bli uppsagd med omedelbar verkan. Du får alltså inte tid att komma in i arbetet. Antingen säljer du nu eller inte alls!

 

Att tvingas tumma på sina grundvärderingar!

Överlag så ser vi positivt på förändringen, vi tror alltså att det nya lönesystemet kommer att göra oss till ett mer moget, ett mer respekterat bolag men tyvärr så är sanningen att vi också tvingas bortse från ett av våra kärnvärden, ett samhälle och ett företagsklimat som andas fördomsfrihet och minskad segregation.

 

Det är vår GRUNDVÄRDERING! Som att tvinga en troende att frångå sin religion!

Telisol Lön samhälle telekom ringer säljare