Telisol är ett företag som alltid valt att leva i lösningen och inte förblindas och förlamas av det som vi ändå inte kan påverka och förändra, oftast beskrivet som Problemet, utan tankar och handling går alltid mot vad vi KAN göra och förändra. Allt annat är faktiskt ganska meningslöst.

Världen står nu inför just ett sådant scenario där alla måste tänka på vad de KAN bidra med för att vara en del av lösningen och inte problemet. Alla är medvetna om Corona och dess effekter och förfäras av denna hemska virussjukdom och följderna världen över. Så vad har vi gjort då? Naturligtvis har vi flyttat hem alla medarbetare så de kan jobba hemifrån och undvika onödig närkontakt med andra. Alla jobbar mot samma mål och lägger fokus på att få det att fungera. Möten styrs om till video/telefon och liknande.

Men det artikeln skulle handla om är egentligen vad kan man göra mer? De flesta har tid, pengar eller kunskap. Gör det du kan där du är.

Vi letade i vår närhet och i de nätverk av företag och entrepenörer vi känner till, och då valde vi att sponsra ett bolag som heter OIM, se nedan. Att verka genom de nätverk du redan känner till kommer ge snabbare och bättre resultat. De hade konkreta uppslag hur man effektivt och snabbt kan hjälpa sjukvården.  –Vi har identifierat tre områden där vi hade kunnat göra skillnad, säger OIM’s vd Peter Arndt. Att förebygga smittrisk, skydda de som är utsatta för viruset och hjälpa de som blir behandlade för smittan. 

OIM:s idé är att ta fram:

  • Bow Opener (En produkt som ger möjlighet att öppna lås och dörrar med armbågen för att på så vis skydda mot kontaktsmitta)
  • En batteridriven ansiktsmask som ökar komforten då produkten används under längre, ihållande tid.
  • Respirator, framställd för enkel tillverkning som komplement till de respiratorer som redan finns.

OIM har tagit på sig att avsätta tid för att ta fram ovan nämnda produkter men gör det tillsammans med företag som redan finns i OIM´s nätverk. Företagen kan välja att skänka sin egen tid, förutsatt att man kan bidra till framställningen av produkterna. Alternativt så kan man hjälpa genom att bidra ekonomiskt till projektet. Det är väl just det här som är essensen i konceptet win-win. När man utan tanke på pengar och ekonomisk vinning kan samarbeta för att hitta den bästa lösningen. Allt fokus ligger på resultatet. De flesta kämpar ihärdigt i den vanliga affärsvärlden med win-lose och ser bara till sin egen fördel. Långsiktigheten och hållbarheten ligger dock alltid där passionen att skapa bra saker kommer före de ekonomiska fördelarna. Givetvis ska företaget ha en fungerande ekonomi, det är existensberättigandet för det, men vi kommer se många projekt i bekämpandet av coronan som drivkraft, utan ekonomisk vinning i tanken, blomstra till lönsamma företag baserat på dessa win-win-samarbeten.

Läs mer om projektet på OIM’s hemsida