Tidningarna IDG och Telekomidag publicerade den 15 juni en artikel som berör stölder av kunddatabaser hos operatören Telenor, information om kunders abonnemang, bindningstider och priser har stulits och använts i konkurrerande syften. Nu ska PTS (Post och Telestyrelsen) utreda om Telenor har skyddat sin information på lämpligt vis.

– Motiven är symtomatiska för ett etikproblem som finns inom försäljning i telekombranschen, säger Aron Samuelsson som är presschef på Telenor i Sverige, enligt IDGs artikel.

Jag, Patrik Södergren, VD på Telisol kan bara hålla med. Jag skäms! Hur kan man som människa, anställd, leverantör, inte skilja på mitt och ditt. Hur kan man agera på ett sätt som är direkt skadande för en hel bransch. Skäms!

Enligt mig och Telisol är det omöjligt att skydda sin information på ett sätt som hade uppfyllt regler och önskemål från exempelvis PTS. Då hade svårigheten att bedriva sin verksamhet blivit övermäktig. Tyvärr så faller många av företagen i telekombranschen i samma fälla gång på gång och det handlar om att man arbetar med fel människor och fel organisationer.

 

Löftet om att ta med sig kunder

Så många operatörer och telekomspelare har gått, och går fortfarande i denna fälla. Du ska anställa en person som idag arbetar hos en konkurrent och personen ifråga påstår att man ska ta med sig kunder och kundregister. En telekomoperatör som blir kontaktad av en återförsäljare som påstår att de har kundinformation från en annan operatör och vill flytta kundstockar. Det låter lockande för många, men inte för mig, och inte för Telisol. Hur kan man ens överväga att anställa eller inleda samarbete med någon person eller organisation som resonerar på detta vis.

 

Om jag träffar en kvinna som erbjuder sig att vara otrogen mot sin man med mig, ska jag då förutsätta att hon kommer att vara mig trogen? Varför skulle en anställd eller organisation som erbjuder att sälja ut sin förra arbetsgivare eller partner vara lojal i den nya anställningen eller samarbetet.

 

Boven i dramat

Det är i alla fall inte Telenor som borde genomlysas och kritiseras, det är den enskilda individen som begått brottet, stölden men framförallt det företag, operatör eller återförsäljare som tagit emot personen och information som borde få näringsförbud!

 

Hur ska vi förändra?

Det är det som är frågan. Jag försöker varje dag att få Telisol att erkänna sina brister, att bli bättre, agera etiskt och moraliskt korrekt. Vi måste förändra bilden av telekombranschen men det är omöjligt när en enskild individ och en enskild organisation tillåts agera genom primitiva, olagliga, omoraliska och oetiska arbetssätt. Man drar en hel bransch och massor med människor i smutsen.

 

Telisol arbetar inte med Telenor men våra tankar och stöd går idag till Telenor och vi hoppas att sunt förnuft råder i en eventuell utredning, en utredning som borde bedrivas mot det bolag och den individ som använt stulen information och inte mot det företag som blivit bestulet. Om inte så kan vi lika gärna utvärdera om en våldtagen individ verkligen skyddat sig själv från att bli våldtagen istället för att utreda den som våldtagit.

 

Var är det sunda förnuftet?!

 

Telisols kamp om att förändra Telekombranschen har bara börjat, vi må vara en liten fisk i ett stort hav, men vi ger aldrig upp.

Patrik Södergren VD Telisol

Patrik Södergren – VD, Telisol AB